دنیای شیشه ای

همیشه فکر کن توی دنیای شیشه ای زندگی می کنی پس سعی نکن به کسی سنگ پرتاب کنی چون اولین چیزی رو که می شکنی دنیای خودته.

/ 4 نظر / 51 بازدید
nemati mortez

به به چه شعر زیبایی .ها شم از خدمت چه حبر

ارزو

گر نگهدار من انست که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد [چشمک] موفق باشید

ارزو

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست عشق ان شب مست مستش کرده بود گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای گفت یارب دل خونم نکن من که مجنونم تو مجنونم نکن مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو ولیلای تو من نیستم گفت ای دیوانه لیلایت منم در رگت پیدا و پنهانت منم سالها با جور لیلا ساختی من کنارت بودم نشناختی