سه چیز

سه چیز در زندگی پایدار نیستند1-رویاها 2-موفقیت ها 3-شانس
سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند1-زمان2-گفتار3-موقعیت
سه چیز زندگی انسان را خراب می کنند1-الکل 2-غرور3-عصبانیت
سه چیز انسان را می سازد1-کار سخت2-صمیمیت3-تعهد
سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند1-عشق2-اعتماد به نفس3-دوستان...
سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند1-آرامش2-امید3-صداقت
به سه چیز هرگز تکیه نکن1-غرور 2-دروغ3-عشق
انسان با غرورمی تازد با دروغ می بازد و با عشق می میرد
خوشبختی در سه چیز هست1-تجربه از دیروز2-استفاده از امروز3-امید به فردا
تباهی زندگی در سه چیز است1-حسرت دیروز2-اتلاف امروز3-ترس از فردا
 
 
/ 1 نظر / 57 بازدید
زاب راه

درود بر دوست عزیزم. وبلاگی در باره تاریخ و سیاست ایران دارم. اگر تمایل داشتی بهم سر بزن. روز خوش. بدرود.