نکته های زندگی

دل های پاک خطا نمی کنند بلکه سادگی می کنند و امروزه سادگی پاک ترین خطای دنیاست

اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست